Výlet

Abysme se v oddíle lépe poznali, nejen mezi sebou, ale hlavně s rodiči, uspořádali jsme výlet do místa letošního letního soustředění. Počasí nám přálo. Vycházka byla sice krátká, ale nebyla to hlavní. Nejdůležitější bylo ukázat tábořiště a seznámit rodiče a nové děti s okolím. Na tábořišti jsme si zahráli několik her, které hrajeme i na soustředění. Na oběd jsme si opekli špekáčky a jiné uzeniny. Na závěr byl fotbal. Všem se výlet velmi líbil.Žádné komentáře: